• Збільшення кількості співробітників та поява у структурі компанії сервісного відділу, відділу маркетингу, відділу постачання та логістики.
  • Реконструкція аеродинамічної лабораторії на кафедрі «Прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки» Механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
  • Організація та проведення ІІ Міжнародної технічної конференції “Сучасні промислові рішення у підготовці та очищенні повітря”.
  • Отримання Свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Leave a Reply

Your email address will not be published.