• Переїзд до нового сучасного комфортного офісу.
  • Кількість персоналу – понад 30 осіб.
  • Спільні роботи з НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
  • Спільне проектування із провідними Проектними Інститутами.
  • Формування складу запасних частин.
  • Модернізація матеріально-технічної бази.

Leave a Reply

Your email address will not be published.